...

Om oss

Skattehjelp krypto er en nettside som sammenligner og gir score til ulike digitale leverandører som beregner din krypto skatt.

Vårt formål er å finne de beste løsningene med enklest brukervennlighet, nøyaktig utregning, søtte for mange wallets slik at rapporteringen skjer mest mulig automatisk. 

Pris er et moment, men de fleste er ganske like, så det handler om å vite hvilken du skal velge i forhold til hvor du har lagret dine krypto, hvor du har kjøpt din krypto og hvor mange transaksjoner du har.

Det er stor konkurranse blant tilbyderne, så leverandørene er presset på pris.

Det finnes mange fler tjenester som beregner kryptoskatten din enn de vi anbefaler på denne siden, men vi har av ressurshensyn valgt å legge ut de mest solide i våre øyne.

Tjenestene vi anbefaler er alle tjenester man må betale for om man har mange transaksjoner, men prisen er forholdsvis lav i tillegg til at man kan trekke av kostnaden for tjenesten på skatten. 

Vi er avhengige av å dekke kostnader av å opprette og drifte siden. Vi mottar derfor henvisningsprovisjon når vi henviser en person fra vår side til en skatteberegningsside der vedkommende kjøper et abonnement. 

Vi håper du får nytte av den info vi har lagt ut her og ønsker deg lykke til med innsending av din rapport til skatteetaten.

Annonsering

For at denne siden skal være kostnadsfri å bruke mottar vi et lite honorar for å linke deg videre til de ulike tilbyderne av kryptoskatt-tjenester.

På grunn av kapasitet har vi ikke mulighet til å dekke alle tilbydere, men vi har tatt med de vi mener de beste og viktigste. Håper du får god nytte av siden. Gjerne del nettsiden med noen som trenger et slikt produkt vi lister opp her

skattehjelpkrypto logo

Få kontroll

Test den beste automatiske skatteberegneren kostnadsfritt og få alt på stell til selvangivelsen skal leveres.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.