...

Personvernserklæring

Skattehjelpkrypto.no er et nettsted som anmelder og skriver om de forskjellige kryptoskatt tjenestene som forenkler og forklarer hvordan man får rapportert sin kryptobeholding korrekt til skatteetaen. Vi kan tilgang til informasjon om brukere når en forespørsel sendes gjennom et skjema på siden. Dette er dine personopplysninger.

Vårt mål er at dine personopplysninger behandles på en sikker og god måte. Her vil du kunne finne ut hvordan dine personopplysninger behandles.

Ansvarlig for håndtering av dine personopplysninger

Drifter av skattehjelpkrypto.no og selskapet som er ansvarlig for håndtering av personopplysninger som innhentes av brukerne av nettstedet er:

  • Cadas AS (Orgnr: 926 572 229)
  • Bogstadveien 27b, 0355 Oslo
  • kontakt@cadas.no

Nettsiden er registrert hos Domeneshop AS.

Ved godkjennelse av at vi videreformidler dine personopplysninger til andre vil mottakende part være ansvarlig for behandling av informasjonen.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger om en identifisert/identifiserbar person. Personopplysninger kan for eksempel være navn, e-post, mobilnummer.

 

Hvilke personlige opplysninger behandler nettstedet?

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for at tjenestene våre skal fungere som de skal. Den behandlede informasjonen brukes kun til å gi deg de beste tilbudene.

Formålet med å behandle dine personopplysninger gjør det mulig for brukerne å få de beste tilbudene fra våre leverandører.

Grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Artikkel 6 nr. 1 i personopplysningsloven er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger til Cadas AS.

Behandlingen som utføres er nødvendig for at skattehjelpkrypto.no kan gi tilbud tilpasset den enkelte bruker.

Behandling av personopplysninger er også nødvendig for at brukeren skal få et tilbud og derfor en berettiget interesse, se art. 6 nummer 1 bokstav f.

 

Hvilke personopplysninger behandles?

Vi behandler personopplysninger som navn og telefonnummer, e-postadresse. Videre vil opplysningene som legges inn i fritekstfeltene bli behandlet når du sender inn de tilgjengelige skjemaene på siden.

Skattehjelpkrypto.no forholder seg til personopplysningsloven ved behandling av personopplysninger.

 

Deling av personopplysninger

Når du sender inn et skjema på siden, vil kontaktinformasjonen din muligens bli delt med en relevant leverandør. Denne informasjonen inkluderer navnet ditt, mulig firmanavn, e-post og annen informasjon du oppgir i forespørselen.

På forespørsel vil du motta en e-post med informasjon om hvilke leverandører som har tilgang til din kontaktinformasjon. Utover det vil ikke dine personopplysninger bli delt med andre.

Denne informasjonen vil ikke bli overført til land utenfor EU/EØS.

Det er viktig for oss å sikre at våre leverandører behandler dine personopplysninger i samsvar med regelverket, så vi forsikrer oss om at de har tilstrekkelige personvernerklæringer der du kan få innsyn i dine lagrede personopplysninger.


Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer personopplysningene på passordbeskyttede servere. Ved bruk av nettstedet eller ved innsending av data via skjemaene på nettsiden vil informasjonen slettes innen 18 måneder senest.

Om du ønsker at personopplysningene dine skal slettes før 18 måneder kan du sende en e-post til e-postadressen nevnt tidligere på denne siden.

Tredjepartslenker

Ved bruk av Skattehjelpkrypto.no vil du kunne lenkes videre til andre nettsteder. Den informasjonen som lagres om deg ved bruk av nettstedets lenker, samt andre opplysninger om deg som den lenkede nettsiden innsamler, håndteres av en tredjepart.

Om du ønsker mer informasjon om tredjepartenes håndtering av dine personopplysninger anbefaler vi at du leser igjennom deres brukervilkår og personvernsvilkår. Vi har ikke kontroll på deres personvernvilkår. Vi har heller ingen kontroll på hvordan tredjeparter lagrer eller håndterer dine data.

Informasjonskapsler (Cookies)

Skattehjelpkrypto.no bruker informasjonskapsler (Cookies). Vilkårene rundt informasjonskapsler finner du her.


Rettigheter til brukere

Reglene for behandling av personlige opplysninger er strenge. Du har mange rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger. Om du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter anbefaler vi at du sender oss en e-post.

– Retten til innsyn, retting og sletting: Som bruker av nettstedet har du rett på innsyn i personopplysningene som Cadas AS har lagret om deg. Du kan også be om retting av opplysninger som ikke stemmer. I enkelte tilfeller har man også rett på at informasjonen slettes før den automatisk slettes.

– Retten til begrensing: Under enkelte omstendigheter har du krav på at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Da vil personopplysningene dine lagres, men de kan ikke brukes. Du kan kreve en begrenset behandling om opplysningene ikke stemmer og er feilaktige. Du kan også kreve at personopplysningene ikke slettes på grunn av et rettskrav.

– Retten til å protestere: Under noen omstendigheter har du rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan alltid protestere mot at dine opplysninger brukes i forbindelse med markedsføring.

– Retten til dataportabilitet: Under noen omstendigheter har du rett på å få tilsendt dine personopplysninger og gjenbruke de som du selv ønsker på tvers av forskjellige tjenester og systemer. Dette kan for eksempel være nyttig om du skal bytte leverandør. En slik forespørsel kan ta opp mot 20 dager å behandle. Vi ber om en kopi av ditt pass for å sikre din identitet og slik at du får legitimert deg ovenfor oss.

– Klage: Du kan klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

Henvendelser til oss

Vi etterstreber å ivareta dine personopplysninger på en sikker måte. Om du har spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger, send oss en e-post.

Skulle du ønske å klage, har innspill til forbedring eller andre saker du ønsker å ta opp med oss, ta kontakt via e-post så kommer vi tilbake til deg.

 

Annonsering

For at denne siden skal være kostnadsfri å bruke mottar vi et lite honorar for å linke deg videre til de ulike tilbyderne av kryptoskatt-tjenester.

På grunn av kapasitet har vi ikke mulighet til å dekke alle tilbydere, men vi har tatt med de vi mener de beste og viktigste. Håper du får god nytte av siden. Gjerne del nettsiden med noen som trenger et slikt produkt vi lister opp her

skattehjelpkrypto logo

Få kontroll

Test den beste automatiske skatteberegneren kostnadsfritt og få alt på stell til selvangivelsen skal leveres.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.